Eiendom

Eierselskapet Komet AS kjøper eiendommer med utviklingspotensial. Komet AS har kjøpt Conrad Mohrs veg 4B på Mindemyren, hvor det vil bygges leiligheter på noe sikt. I tiden frem til dette, vil eiendommen være kontor og lager område for BBA.

Vi ønsker også å engasjere oss som eier eller rådgiver på andre utviklingseiendommer.

Meny