Kvalitet / HMS

Vi i Bergenhus Bygg og Anlegg AS er stolte over å være en ISO-sertifisert bedrift!

Sertifiseringen er utført etter de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, som omhandler systemer for kvalitet og miljø.

ISO 9001: 2015 Ledelsessystemer for kvalitet
ISO 9001 dokumenterer at vi kontinuerlig jobber for å opprettholde og forbedre kvalitet i vårt arbeid, slik at vi møter våre kunders krav til både kvalitet og kundetilfredshet.

ISO 14001: 2015 Ledelsessystemer for miljø
ISO 14001 dokumenterer at Bergenhus Bygg og Anlegg AS har etablert praksis for styring av bedriftens påvirkninger på ytre miljø. Standarden bekrefter at vi har en fungerende miljøledelse der vi tar hensyn og risiko vurderer våre miljøbelastninger og annen påvirkning på ytre miljø, og iverksetter tiltak der det er nødvendig.

Våre ISO-sertifiseringer dokumenterer at vi har gode systemer for kvalitet og miljø, slik at våre kunder kan være sikre på at Bergenhus Bygg og Anlegg AS leverer kvalitet.

Kvalitetssystem

Vi ivaretar kundens krav – og kravene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og internkontrollforskriften (systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid):

  • BBA skal ha et trygt arbeidsmiljø og en tydelig holdning til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.
  • Vi planlegger grundig, slik at vi kan gjennomføre effektivt og sikkert, samt løpende sjekke og dokumentere kvalitet, fremdrift og økonomi.
  • Gjennom risikoanalyse skal mulige hendelser i prosjektene identifiseres, slik at bevisste risikodempende tiltak blir utført.
  • Det skal gjennomføres sikker jobbanalyse (SJA) i forkant av risikabelt arbeid i alle prosjekter.
  • Avvik, skal identifiseres, rettes opp, dokumenteres og behandles med sikte på læring.
  • Vi søker kontinuerlig kvalitetsforbedring.
  • BBA er sertifisert som Miljøfyrtårn og ISO sertifisert iht 9001 og 14001.

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

BBA arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

BBA er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. BBA aksepterer at oppdragsgiver på anmodning kan gjennomgå og verifisere vårt system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Frode Sekkingstad
Daglig leder