Kvalitet / HMS

Kvalitetssystem

Vi ivaretar kundens krav – og kravene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og internkontrollforskriften (systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid):

  • BBA skal ha et trygt arbeidsmiljø og en tydelig holdning til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.
  • Vi planlegger grundig, slik at vi kan gjennomføre effektivt og sikkert, samt løpende sjekke og dokumentere kvalitet, fremdrift og økonomi.
  • Gjennom risikoanalyse skal mulige hendelser i prosjektene identifiseres, slik at bevisste risikodempende tiltak blir utført.
  • Det skal gjennomføres sikker jobbanalyse (SJA) i forkant av risikabelt arbeid i alle prosjekter.
  • Avvik, skal identifiseres, rettes opp, dokumenteres og behandles med sikte på læring.
  • Vi etterlever internkontrollforskriften og søker kontinuerlig kvalitetsforbedring.
  • BBA anvender kvalitetssystemet JobBox i vårt kvalitets- og HMS arbeid.
  • BBA er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

BBA arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

BBA er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. BBA aksepterer at oppdragsgiver på anmodning kan gjennomgå og verifisere vårt system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Frode Sekkingstad
Daglig leder

Meny