Bygg

Vi har lang erfaring i å sette sammen og styre prosjekter i totalentreprise, hovedentreprise samt i delte entrepriser, da mest på grunn og betong.

Vi etablerer prosjekter med effektive aktører, prosjekterer, planlegger og gjennomfører i tråd med Plan og bygningsloven, og leverer til rett kvalitet, pris og tid.

Vi tar på oss de fleste typer oppdrag, herunder for det offentlige og for private innen bolig, næring eller andre yrkesbygg.