Om oss

Vårt team har opparbeidet en betydelig bransjeerfaring gjennom utvikling og bygging av en rekke prosjekter i Bergen og på Vestlandet de siste 25 årene. Denne kompetansen er anvendt til å skape en omsetning på MNOK 84 allerede i vårt andre driftsår.

Vi har følgende visjon for vårt arbeid:

Gjennom ærlighet, kunnskap og stå på vilje skal vi være med å utvikle Vestlandet. Vi satser på lokal forankring og tett samspill med kunder, leverandører og ansatte.

Vi bygger opp BBA som et partnerskap hvor nøkkelmedarbeidere også er eiere av bedriften.

Vi er følgende som startet opp selskapet:

Frode Sekkingstad

Daglig leder

Sivilingeniør NTH 1993, Bygg med spesialisering innen konstruksjon. 12 år i Veidekke som anleggsleder, prosjektleder, prosjekteringsleder, fagansvarlig betong og seksjonsleder. Videre 11 år i Brødrene Ulveseth som Teknisk direktør, nestleder og medeier. Eier 50% av holdingselskapet Komet AS, som eier 83% av BBA.

Stein Aadland

Økonomisjef

Siviløkonom NHH 1990 / Autorisert finansanalytiker 1997. Arbeidet en årrekke i Pareto systemet, og har jobbet i BKK, Norfund og Idévekst med finans, regnskap, økonomi- og risikostyring samt investering / finansiering i flere bransjer. Eier 50% av holdingselskapet Komet AS, som eier 83% av BBA.

Lars Thomassen

Prosjektleder

Sivilingeniør NTNU 2007, spesialisering konstruksjonsteknikk. Norconsult 2007–2015 med prosjektering innen havne-/kaikonstruksjoner samt industri og anlegg. I Brødrene Ulveseth fra 2015 som prosjektleder på totalentrepriser. Medeier i BBA med en eierandel på 6%.

Jimmy Håkonsund

Prosjektleder

Ingeniør Høyskolen i Stavanger 2002. Byggmester tømmer 1990. Erfaring fra Straume rådgivning, B. Telle Eigedom, Norconsult 2009-2011 og deretter Brødrene Ulveseth som prosjektleder. Erfaring fra boligbygging og kompliserte næringsbygg / offentlige bygg i total- og hovedentrepriser. Medeier i BBA med en eierandel på 6%.

Vidar Foldnes

Anleggsleder

Anleggsleder. Svennebrev innen forskalingsfaget med 30 års erfaring fra Veidekke og Brødrene Ulveseth, mye innen store betongkonstruksjoner. De senere årene som formann og anleggsleder, herunder med styring av prosjekter. Medeier i BBA med en eierandel på 5%.