Pågående prosjekter

Horsøy og Skarholmen renseanlegg

Kontrakt: Totalentreprise

2 avløps renseanlegg for Askøy kommune på Henholdsvis Horsøy og Skarholmen.
Oppstart vår 2024 med ferdigstilling til årsskiftet 2025/2026. Kontraktsum på ca 178 mill eks.mva

Arbeidene omfatter alle bygningsmessige arbeider for ferdigstilling av byggene som renseanleggene skal stå i. Askøy kommune har egen entreprise på selve renseanlegget. Prosjektet er en del av et større prosjekt på Askøy der all kloakk utslipp til fjorden skal renses.

Kunde: Askøy kommune

Bøkelunden

Kontrakt: Totalentreprise

8 leiligheter med parkering, heis og gode terrasser. Høye kvaliteter og gode solforhold. SALGSSTART 17. NOVEMBER 2023

Endelig kan vi melde at Bøkelunden er for salg. Et nydelig prosjekt i et meget populært område på Landås. Prosjektet får bil- og sykkelparkering i garasje under bygget, samt heis opp fra garasjen. Se salgsoppgave. 

Kunde: Bøkelunden AS

Søfteland Bofellesskap

Kontrakt: Totalentreprise

Bygger for Bjørnafjorden kommune et nytt bofellesskap med 6.stk omsorgsleiligheter med tilhørende fellesarealer og fasiliteter til ansatte som kontor, medisinrom, garderober, tekniske rom, uteområde og parkering.

Omfang: ~MNOK 34

Kunde: Bjørnafjorden kommune

Rehabilitering av Nordås Borettslag

Kontrakt: Samspillskontakt

Utvendig masseutskifting foran blokker med drensledning og kummer, rehabilitering av fundamenter og betong vegger i garasje er utført. Skiftning av 7000 kvm fasader og 6000 kvm tak pågår.

Antall: 124 leiligheter

Kunde: Nordås Borettslag