Pågående prosjekter

Søfteland Bofellesskap

Kontrakt: Totalentreprise

Bygger for Bjørnafjorden kommune et nytt bofellesskap med 6.stk omsorgsleiligheter med tilhørende fellesarealer og fasiliteter til ansatte som kontor, medisinrom, garderober, tekniske rom, uteområde og parkering.

Omfang: ~MNOK 34

Kunde: Bjørnafjorden kommune

Rehabilitering av Nordås Borettslag

Kontrakt: Samspillskontakt

Utvendig masseutskifting foran blokker med drensledning og kummer, rehabilitering av fundamenter og betong vegger i garasje er utført. Skiftning av 7000 kvm fasader og 6000 kvm tak pågår.

Antall: 124 leiligheter

Kunde: Nordås Borettslag

Bakkane Panorama

Kontrakt: Deltentreprise

Utførelse av betongarbeider på prosjektet Bakkane Panorama som består av 35 leiligheter fordelt på 4 bygg. Gjelder for 1.etg, 2.etg og 3.etg på bygg 1-4 samt ringmurer, fundamenter, søyler og dekke for 2 stk. studio leiligheter i u.etg. i bygg 2.

Antall: 4 bygg med 35 leiligheter

Omfang: ~MNOK 9,5

Kunde: Straume Mesterbygg AS

Manger Renseanlegg

Kontrakt: Totalentreprise

Kloakkrenseanlegg for Alver kommune
Stålbygg over to etasjer med etasjeskille av hulldekker/betong

Omfang: ~MNOK 11,5

Kunde: Alver kommune

Seksjonsbygg Eikanger

Kontrakt: Totalentreprise

Bygger 3 store seksjonsbygg for MittEgetLokale Vestland i Norhordaland på 1440 m2 pr. bygg.

Areal: 4320 m2

Omfang: ~MNOK 30

Kunde: Mitt Egetlokale Vestland AS

Meny