Anlegg

Vi har lang erfaring i å sette sammen og styre prosjekter i totalentreprise, hovedentreprise samt i delte entrepriser, da mest på grunn og betong.

Vi etablerer prosjekter med effektive aktører, prosjekterer, planlegger og gjennomfører i tråd med Plan og bygningsloven, og leverer til rett kvalitet, pris og tid.

Vi har erfaring med prosjekter som mindre broer, kaianlegg, større støttemurer og andre anleggskonstruksjoner.